PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

LOUTKOLIDÉ NA PLANETĚ ZEMI SI SAMI VOLÍ OTROCTVÍ A OTROČENÍ KVŮLI HMOTĚ A NEROZVÍJEJÍ SVÉ VZÁJEMNÉ LIDSKÉ VZTAHY PRAVÝM LÁSKYPLNÝM ŽIVOTEM - NEZBÝVÁ NA TO TOTIŽ ANI ČAS. PO TAKOVÉM ŠÍLENÉM OTROČENÍ JE LOUTKOČLOVĚK ZNAČNĚ UNAVEN A ZDECIMOVÁM PRACOVNÍM VYPĚTÍM PRO JEŠTĚRY, KTEŘÍ JE JAKO HLOUPÉ UBOŽÁKY DÁLKOVĚ OVLÁDAJÍ. MAJÍ LOUTKOLIDSTVO ZA SVŮJ PEKELNÝ PODNIK SE SVÝMI ZIŠTNÝMI CÍLI A ZÁMĚRY. LIDÉ, NEBUĎTE SOUČÁSTÍ TOHOTO ŠÍLENÉHO BLÁZNIVÉHO PODNIKU JEŠTĚRŮ, NEBOŤ DOPADNETE VELMI ŠPATNĚ - OCITNETE SE V TEMNÝCH SVĚTECH VE TMĚ A BEZ TÉTO "ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ".

Dohoda EU: Maximální pracovní doba bude 48 hodin týdně


10.6.2008

Nově se do pracovní doby započítává i pohotovost. Nadále pak platí maximální týdenní pracovní doba 48 hodin. Pokud se zaměstnanci rozhodnou pro přesčas mohou pracovat až 65 hodin týdně.

Ministři práce a sociálních věcí Evropské unie se v úterý dohodli na výši maximální pracovní doby a na podmínkách pro osoby působící ve firmách prostřednictvím pracovních agentur.

V "sedmadvacítce" bude nadále platit maximální týdenní pracovní doba 48 hodin, nicméně zaměstnanci se budou moci dobrovolně a za přesně stanovených podmínek rozhodnout, zda jsou ochotni pracovat přesčas. Poté mohou pracovat až 60 hodin nebo 65 hodin týdně v případě, že se jako pracovní doba započítává i pohotovost. V případě kolektivních smluv je možné tuto délku i překročit.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Česká republika dohodu vítá, protože jí pomůže podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase vyřešit svízelnou situaci ve zdravotnictví, kterou způsobují problémy s přesčasy.

Směrnice o pracovní době vymezuje termín pracovní pohotovosti jako dobu, kterou například lékař stráví skutečně prací, a nikoliv třeba spánkem na služebně.

Dohoda po 6 letech

O směrnici se rokuje od roku 2002. Část o dočasných zaměstnancích přijali ministři v balíku s kompromisem o délce pracovní doby. Podle dohody dostanou dočasní zaměstnanci v budoucnu od prvního pracovního dne stejná práva jako zaměstnanci v trvalém pracovním poměru, dohoda však umožňuje vyjímky.

Unii tlačily k dohodě o nových pravidlech rozsudky Evropského soudního dvora, které hrozí vážnými dopady na státní rozpočty. Lucemburský soud totiž s odvoláním na nynější evropskou legislativu dává za pravdu zdravotníkům, žalujícím nemocnice za to, že jim neproplácejí celou dobu pracovní pohotovosti jako vykonanou práci.

V případě agenturami zprostředkovaných zaměstnanců, které si firmy na omezenou dobu "půjčují", má EU najít shodu v tom, odkdy mají mít tito pracovníci stejné podmínky jako běžní zaměstnanci firmy, například nárok na dovolenou. V České republice platí, že mají na stejné podmínky nárok od prvního dne. V praxi to například znamená, že pokud nastoupí do firmy a měli by brát méně peněz než její "plnohodnotní" zaměstnanci, musí jim agentura rozdíl doplatit.

Dohodu musí ještě schválit Evropský parlament.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu