PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Sťažnosti na sexuálne obťažovanie narastajú
Počet ohlasovaných prípadov sexuálneho obťažovania narastá

15.10.2008

Za pol roka, od kedy bolo sexuálne obťažovanie zaradené do antidiskriminačného zákona, stúpol počet sťažností na takéto chovanie.

Kým Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) od svojho vzniku roku 2004 do 1. apríla 2007 zaznamenalo len 35 prípadov sťažovania kvôli sexuálnemu obťažovaniu, od prijatia novely eviduje už ďalších 45 prípadov.

Niektorí ľudia, ktorí sa s podobným problémom na stredisko obrátili, hľadali vysvetlenie a definíciu takéhoto správania. Samotné sexuálne obťažovanie nahlasovali však zatiaľ iba ženy, ktoré sa s ním stretli najmä v zamestnaní.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

"Konštatujeme, že väčšinou ženy najprv zažili neprimeraný záujem o svoju osobu. Keď dali najavo, že nebudú tolerovať neprimerané slovné alebo fyzické dôvernosti, nasledoval tlak na ich pracovný výkon a znevažovanie pred kolegami," povedala Aktuálne.sk vedúca odboru právnej pomoci a služieb SNSĽP právnička Daniela Gemerská. Nátlak pokračoval vyhrážaním sa výpoveďou, ktorá niekedy aj prišla.

Možnosti riešenia - neskrývať sa

Stredisko odporúča ľuďom, ktorých sexuálne obťažujú, aby bez meškania vyjadrili svoj jednoznačný odmietavý postoj. "Najlepšie je takéto vyjadrenie urobiť pred svedkami," tvrdí Gemerská.

Ak takáto obrana nepomôže majú nahlásiť obťažovanie zamestnávateľovi. Ten je zo zákona povinný sexuálne obťažovanie riešiť a zabezpečiť, aby sa od takéhoto konania upustilo.

"Po neúspešných rozhovoroch, prípadne sťažnostiach adresovaných vedeniu pracoviska, odporúčame konzultovať ďalší postup vo veci s naším strediskom," vyzýva Gemerská.

Mimosúdne riešenia

Stredisko môže komunikovať so zamestnávateľom, vydať odborné stanovisko alebo ponúknuť mediačné služby. V krajnom prípade, ak nápravu nemožno dosiahnuť inak a pri dostatku dôkazov a skutočností, môžeme zastupovať klientku na súde," povedala právnička.

Doteraz sa však osvedčili skôr mimosúdne postupy riešenia. Súdne konania sú podľa Gemerskej zdĺhavé a výsledok nemusí byť pre obete vždy priaznivý.

Niektoré formy obťažovania môžu byť posudzované aj ako priestupok. Dopustí sa ho ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Sexuálne obťažovanie nie je trestné. Tým sa stáva až znásilnenie a sexuálne násilie. Trestným môže byť aj prípad, ak si údajná obeť obťažovanie vymyslí. Vtedy sa môže dopustiť trestného činu ohovárania.

Pokuty za obťažovanie nie sú

Stredisko upozorňuje, že medializované informácie o sadzobníku pokút za sexuálne obťažovanie boli zavádzajúce.

Obeť môže získať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v mediačnom konaní alebo v občianskom súdnom spore. Dôkazne bremeno je však v tomto prípade na strane žalobcu.

Vprípade úspechu je možné získať satisfakciu v peniazoch. Ak však súd nedá za pravdu žalobcovi, musí nahradiť trovy konania.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu