PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Vědci vůbec poprvé vyčíslili, jak moc auta ničí klima


3.12.2008

Který dopravní prostředek má největší podíl na globálním oteplování? Jednoznačně auta, tvrdí vědci z Centra pro mezinárodní výzkum klimatu a životního prostředí v Oslu.

Ve studii, kterou zveřejnili v posledním čísle časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, srovnávají, kolik oxidu uhličitého (CO2) vypouští do vzduchu vlaky, lodě, letadla a automobily.

Vůbec poprvé také vyčíslili, jak velký podíl mají dopravní prostředky na celosvětových emisích skleníkových plynů.

"Přestože všichni vědí, že sektor dopravy může za neustále se zvětšující část globálních emisí, které ovlivňují klima, nikdo zatím tento podíl nepřevedl do čísel," uvádějí Norové v úvodu studie.

Svůj článek publikovali v době, kdy se v polské Poznani rodí nová klimatická smlouva, která má v roce 2012 nahradit Kjótský protokol.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Špinavé automobily

Vědci tvrdí, že zplodiny z automobilové dopravy vedou - a povedou i celých příštích 100 let - k nárůstu teplot. Ostatní dopravní prostředky jí co do vlivu na oteplování klimatu nemohou konkurovat.

"Může za to celkově mnohem vyšší spotřeba paliva a vypouštění většího množství CO2 do ovzduší," řekl na tiskové konferenci jeden z autorů studie, Jan Fuglestvedt.

S rostoucím počtem aut hlavně v zemích třetího světa se bude propast mezi automobilovou a ostatní dopravou ještě zvětšovat.

Letadla mají na svědomí 2 až 3 procenta CO2, který se do ovzduší dostane vinou lidí. Lodě dokonce teploty krátkodobě snižují, a to vypouštěním oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku.

Viník rostoucích emisí

"Zjistili jsme, že od dob průmyslové revoluce se doprava na lidmi způsobených emisích CO2 podílela z 15 procent," konstatují vědci.

Právě přeprava lidí a zboží se řadí mezi hlavní viníky nárůstu emisí skleníkových plynů.

"Přestože celkové emise CO2 vzrostly v letech 1990 až 2000 o 13 procent, emise CO2 z automobilové dopravy se zvýšily o celých 25 procent," píše se ve studii. Ve východní Asii se dokonce ve stejném období zdvojnásobily.

"Máslo na hlavě" ale mají i státy Evropské unie. Emise oxidu uhličitého tu sice ve většině odvětví klesaly, v dopravě ale rostly, a to o 21 procent.

I proto se velké země EU rozhodly zakročit. Před necelými dvěma týdny se Německo, Francie, Itálie a Velká Británie po několikaměsíčním handrkování dohodly, jaké předpisy budou v Unii platit pro nově vyrobené automobily.

V roce 2015 tak mají osobní vozy do ovzduší vypouštět v průměru jen 120 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu