PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Všetky ovce a kozy v EÚ povinne označené RFID od 2009


21.12.2007

Ovce a kozy v Európskej únii budú povinne označené RFID čipom s jednoznačným individuálnym identifikátorom.

Povinnosť povinného značenia začne platiť od 31. decembra 2009, kedy všetky ovce a kozy podliehajúce povinnosti budú už musieť byť označené. Dohodli sa na tom skôr tento týždeň poľnohospodárski ministri krajín EÚ, informuje slovenský Zväz chovateľov oviec a kôz.

Pôvodne sa plánovalo zaviesť povinné značenie už od roku 2008.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Cieľom opatrenia je vytvoriť účinné prostriedky na boj s prípadnými chorobami a epidémiami, keď legislatíva zároveň určuje povinnosť detailne zaznamenávať každý významnejší presun jednotlivých zvierat a centrálnu evidenciu týchto údajov.

Pre každú ovcu alebo kozu tak bude možné v prípade epidémie zistiť históriu jej pohybu a zvieratá, s ktorými prišla do kontaktu.

Náklady na jeden čip budú predstavovať jedno až dve euro. Presný mechanizmus akým budú dáta zozbierané čítačkami pri zmenách priamo v chove zasielané do centrálneho registra zatiaľ nie je určený a bude pravdepodobne v kompetencii jednotlivých štátov.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu