PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Na ceste k celosvetovej vláde

2008

Je všeobecne známe, že 20. storočie predstavuje v dejinách ľudstva obdobie najväčších politických a sociálnych zmien, technických vynálezov a šírenia nových ideológií globálne. Tí, čo sa zaujímajú o dianie vo svetovej ekonomike a politike vedia, že plán na nový svetový poriadok sa už celé roky pomaly, ale veľmi dôsledne, stáva realitou. Mnohé stránky toho plánu sú pred verejnosťou stále ešte ukrývané. Nový svetový poriadok, to je začiatok úplne novej civilizácie.

Agendu nového svetového poriadku pred verejnosťou skrývajú preto, lebo keby ľudia poznali celú pravdu, nikdy by nedovolili, aby sa materializoval. A tu je práve ten problém, i pasca: nielen jedného človeka, ale všetkých ľudí na svete, celé ľudstvo, môžu strašne oklamať a zviesť na nesprávnu cestu.

Dnes, po tragickej a bolestnej skúsenosti s komunizmom a nacizmom vieme, že vo svete možno realizovať aj tie najmaniackejšie a najantiľudskejšie plány a idey, keď sa k moci dostanú nezodpovední ľudia. Malá skupina maniakov - ľudia mentálne chorí - môžu prostredníctvom kontroly nad médiami a nad technológiami zničiť celý svet a celé ľudstvo.

Šokujúce fakty a na verejnosť vynesené super-tajné dokumenty dokazujú, že práve tento druh ľudí má dnes moc a kontrolu nad najdôležitejšími sektormi sociálneho života. Do nového svetového poriadku nás dnes veľkou rýchlosťou tlačia luciferské sily. Tie majú zlé zámery a hodlajú splniť svoje poslanie ešte pred začiatkom tretieho milénia.

Ak sa tento diabolský plán nového svetového poriadku skutočne naplní, všetci ľudia sa jedného dňa z médiá dopočujú, že "dnes celé ľudstvo vstupuje do novej éry mieru, spravodlivosti a štastia pod vedením jedinej svetovej vlády a jednotného svetového náboženstva".

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Podľa dr. J. Colemana (americký dôstojník tajných služieb): "Celosvetová vláda bude pozostávať z dedičných oligarchov, ktorí si medzi sebou rozdelia moc. Bude tu len jedno legálne náboženstvo, ktoré sa bude vyučovať na všetkých školách a len jediná štátna cirkev. Žiadne iné školy (súkromné, katolícke atp.) nebudú povolené. Súčasný kresťanský vzdelávací systém zničia zvonku (tie školy sú už teraz zväčša zničené) a také školy zaniknú. Žiadna osobná sloboda nebude existovať, ani suverenita krajín a žiadne ľudské práva. Budeme otrokmi. Každý, kto nebude patriť k elite, bude očíslovaný a zaregistrovaný v hlavnom počítači v Bruseli.

Všetky vládne agentúry budú mať k podobným číslam ľahký prístup. Údaje o deťoch a ich matkách bude zaznamenávať miestny vládny počítač. Počet detí bude obmedzený a kontrolovaný umelým prerušením tehotenstva a sterilizáciou. Budú sa používať lieky na ovplyvňovanie mysle a ľudí budú nútiť ich užívať. Pre staršie osoby a nevyliečiteľne chorých bude povinná eutanázia. Minimálne štyri miliardy ľudí - neosožných darmožráčov - usmrtia plánovanými a kontrolovanými vojnami, v niektorých oblastiach sveta (Afrika, Južná Amerika a Ázia) zase plánovanými hladomormi a všeobecne rozšírenými smrteľnými onemocneniami."

V novom svetovom poriadku nebude peňazí a žiadnych obchodných transakcií. Predaj a nákup sa bude diať elektronicky prostredníctvom biočipov, implantovaných pod kožu. Akékoľvek porušenie nariadení vlády sa bude trestať znemožnením používania biočipu na istú dobu a takú osobu umiestnia na "zoznam delikventov". Nebude schopná nakupovať a predávať, nebude sa môcť dostať ku službám, ani k zamestnaniu.

Takí budú postavení mimo zákon a budú mať len veľmi malú šancu prežiť.

Zjednotený svet je dobrýpre vládcov, ale strašný pre tých, ktorým vládnu. Očividným argumentom proti jedinej svetovejvláde je to, že zatiaľčo stúpenci nového svetového poriadku si celosvetovú vládu predstavujú ako nejakého benevolentného Santa Clausa, pravdou je, že o moc sa bude zaujímať kategória takých ľudí, ktorí by vôbec vládnuť nemali a ktorí urobia všetko pre to, aby sa k moci dostali a akonáhle sa im to podarí, budú si robiť čo saim zachce.

Ľuské dejiny dokazujú, že akonáhle sa staneme otrokmi jedinej svetovej vlády, takávláda sa nutne dostane do rúk takých ako Hitler, Stalin, Pol Pot alebo Torquemada. Žiadne opatrenia nezabránia tomu, aby sa to nemohlo stať. Hitlera zvolili Nemci a nedávne dejiny dokazujú, že voľby môžu zmanipulovať mocní jednotlivci alebo agentúry.

Druhý dôvod, prečo by sme sa mali vyhnúť jedinej celosvetovej vláde nie je taký očividný. Vytvorenie takej vlády bude založené na predpoklade, že pôjde o najlepší možný systém. Ale každý systém kedy vytvorený sa vždy pokladal za najlepší možný. Tomu verili Egypťania. Rovnako Rimania. Za to sa pokladala Konfederácia. A keďže vládcovia v takom systéme z neho najviac získavali, tí sa ho za každúcenu snažili udržať a potláčali akékoľvek iné systémy, ktoré mohli byť v skutočnosti oveľa lepšie.

Proces, v ktorom jeden sociálny systém nahrádza druhý, to je proces evolučný. V novom svetovom poriadku sa však akýkoľvek vývoj zastaví. Nebudú sa tolerovať žiadne alternatívne systémy, žiadna experimentácia s novými sociálnymi poriadkami, žiadnamožnosť dostať sa von zo socio-politických trendov pre ľudí zhubných. Politická štruktúra nového sociálneho poriadku nebude tolerovať žiadne alternatívy o nič viac, ako v Spojených štátoch systém dvoch veľkých strán (republikáni a demokrati, ktorí sú vlastne dvoma tvárami tej istej oligarchie).

To jednoducho nie je možné tvrdiť, že sa už našiel dokonalý socio-politický systém - hoci práve to tvrdí establišment nového svetového poriadku a podľa neho sa žiadnemu kútu sveta práve z tohto dôvodu nesmie dovoliť, aby ľudia sami sebe vládli prostredníctvom nejakého iného systému.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu