PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Povodně z léta se mohou kdekoli opakovat. Ochrana není

21.12.2009

Přívalové záplavy, které na přelomu června a července zasáhly severní Moravu nebo jižní Čechy a napáchaly miliardové škody, se mohou v budoucnu opakovat prakticky kdekoliv. Chránit se před nimi přitom není stoprocentně možné.

Konstatuje se to ve Zprávě o vyhodnocení povodně, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a vlády ji dnes schválila.

"Prevence proti přívalovým povodním je velmi obtížná právě proto, že mohou nastat téměř kdekoliv," stojí v analýze, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

"Úplná technická ochrana proti přívalovým povodním není možná, respektive nebyla by ani ekonomicky efektivní, ani ekologicky přijatelná," píše se ve zprávě, podle níž není naprosto reálné budovat dostatečně kapacitní koryta malých řek, aby pobraly tak velké množství vody.

"Koryto Jičínky přes střed města Nový Jičín je vysoce kapacitní v důsledku opatření po přívalových povodních v této oblasti z roku 1958, přesto kulminační průtok v červnu 2009 jeho kapacitu překročil," stojí v ministerské zprávě.

Nepomůže předpověď ani krajina

Ministerstvo životního prostředí upozornilo, že tyto typy povodní není možné přesně předpověď. "Výstrahy na výskyt intenzivních srážek vydávané na základě meteorologických modelů nelze zatím s dostatečnou přesností lokalizovat," uvádí se ve zprávě.

Český hydrometeorologický ústav ovšem v rámci výzkumného úkolu vyvíjí metodu, která by vyhodnotila míru rizika přívalových povodní na malých tocích, a to na základě předchozích srážek a aktuální nasycenosti povodí.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Podle analýzy není ani zcela reálné spoléhat na opatření v krajině, která by zvýšila její schopnost zadržovat vodu.

"Retenční schopnosti krajiny v nejvíce zasažených povodích nejsou nijak špatné a přesto při tak intenzivních srážkách zdaleka nestačily," uvádí zpráva pro vládu.

Zastavme erozi zemědělské půdy

To ovšem podle ministerského dokumentu neznamená, že by se proti povodním nemělo nic dělat. Zpráva doporučuje zaměřit se například na "omezení eroze zemědělsky obdělávaných pozemcích".

Povodně na Moravě i dalších místech republiky by totiž nemusely být tak tragické, pokud by pole nad zaplavenými obcemi nepřipomínala obrovské tabule, po nichž voda a hlína sjede do domů, na silnice a do řek.

Po mnoha letech intenzivního zemědělství ztratila půda schopnost zadržovat vodu a chránit tak před záplavami. Podle expertních odhadů je vodní erozí ohrožena takře polovina zemědělských půd v republice.

Od nového roku přitom začnou platit nová závazná zemědělská pravidla, jejichž smyslem je rovněž navrátit půdě schopnost zachytávat ničivé lijáky. Pokud tyto zásady, pro něž se vžila zkratka GAEC, nebude farmář dodržovat, přijde o část státních dotací.

Pravidla například počítají s tím, že ve zvláště ohrožených místech bude zakázáno pěstovat kukuřici, brambory, řepu a další plodiny, které jsou z hlediska eroze půdy nejrizikovější.

Stavby musí být pevnější

Podle ministerské Zprávy o vyhodnocení povodně je zapotřebí se rovněž zaměřit na to, aby domy, mosty a další stavby dokázaly ničivé síle povodní odolat.

"Vymezení rizikových oblastí a plány pro zvládání povodňových rizik jsou pro to prvním krokem," upozorňuje ministerstvo ve svém dokumentu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu