PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Uhlíkové emisie stúpli od roku 2000 takmer o tretinu

18.11.2009

Norwich- Vedci zistili, že emisie oxidu uhličitého spôsobené využívaním fosílnych palív sa v rokoch 2000 až 2008 zvýšili o 29 percent.

Predmetné výskumy sa robia v rámci globálneho projektu sledovania kolobehu uhlíka. V časopise Nature Geoscience to oznámil 31-členný medzinárodný tím Global Carbon Project, ktorý viedla Corinne Le Quéréová z Východoanglickej univerzity v Norwichi, pôsobiaca aj v Britskom antarktickom prieskume v Cambridgei.

Autori článku zdôraznili predovšetkým osem výsledkov: Od roku 2007 do roku 2008 (z tohto roku sú posledné číselné údaje) sa emisie oxidu uhličitého zvýšili o dve percentá, od roku 2000 do roku 2008 o 29 percent a od roku 1990, čo bol referenčný rok Kjótskeho protokolu, do roku 2008 o 41 percent.

V rokoch 2000 až 2008 stúpali emisie oxidu uhličitého zo spaľovania fosílnych palív priemerne o 3,4 percenta ročne, v 90. rokoch to bolo iba o asi jedno percento ročne. Emisie zo zmien využívania pôdy sa od roku 2000 nezmenili, avšak ich podiel na celkových emisiách klesol od roku 2000 do roku 2008 z 20 na 12 percent.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Od roku 1959 sa podiel emisií oxidu uhličitého z ľudských činností, zostávajúcich v atmosfére, zvýšil zo 40 na 45 percent. V pozadí je pokles efektívnosti prírodného pohlcovania vzdušného oxidu uhličitého, najmä oceánmi a vegetáciou na súši, spôsobený reakciou ekosystémov na zmenu klímy a jej premenlivosť.

V súčasnosti je hlavným zdrojom emisií zo spaľovania fosílnych palív uhlie, ktoré v tomto ohľade ukončilo štyri desaťročia dominancie ropy.

Aj kríza má svoj podiel

Finančná kríza ovplyvnila rast emisií. V roku 2008 stúpli o 2 percentá, v porovnaní s priemerným 3,6-percentným rastom v predchádzajúcich siedmich rokoch. V roku 2009 by mali emisie klesnúť na úroveň roku 2007 a v roku 2010 opäť začať rásť.

Emisie z nastupujúcich ekonomík ako čínskej a indickej sa od roku 1990 viac ako zdvojnásobili. Celkove dnes rozvojové krajiny produkujú viac skleníkových plynov ako ekonomicky rozvinuté krajiny. Zhruba štvrtinu nárastu emisií oxidu uhličitého v rozvojových krajinách možno pripísať na konto zvýšenému objemu medzinárodného obchodu s tovarom a službami.

"Jediným spôsobom, ako udržať pod kontrolou klimatickú zmenu, je drastické obmedzenie globálnych emisií oxidu uhličitého. Uhlíkové 'výlevky' (prírodné pohlcovače) na Zemi sú zložité a stále im rozumieme iba sčasti, najmä čo sa týka našej schopnosti spájať na medziročnom základe ľuďmi spôsobené emisie oxidu uhličitého s atmosférickým obsahom tohto plynu," povedala Corinne Le Quéréová.

"Keby sme však dokázali zmenšiť neurčitosti, týkajúce sa uhlíkových výleviek, naše údaje by mohli poslúžiť na overovanie účinnosti rôznych postupov, ktoré majú zmierniť klimatickú zmenu," dodala.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu