PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Exekutor zabaví i to, co dlužníkovi nepatří

4.3.2010

Počet lidí, které postihla exekuce a osobní bankrot, rapidně roste. Postiženi nekompromisní exekucí však často bývají i rodinní příslušníci dlužníků, například druhý z manželů, rodiče, prarodiče, či dokonce spolubydlící, kteří o dluzích nemají ani tušení.

Exekutor totiž ze zákona při exekuci nejprve bere vše, co v bytě najde, i když to patří někomu jinému, třeba manželce nebo babičce dlužníka. Na místě nezkoumá, komu věci ve skutečnosti patří. Řídí se pouze trvalým bydlištěm dlužníka. To je jediné, co ho na místě zajímá.

O dluhu lidé často ani nevědí

Můžete se tak ráno probudit a vaše osobní věci od televize až po auto zaparkované na dvorku má už v ruce exekutor, i když vy nic nedlužíte. A až zpětně se dozvíte, že váš manžel nebo vnuk dluží po splatnosti a došlo to tak daleko, že na něho poslali exekutora.

Exekuce se ze zákona provádí v místě bydliště, kde je dlužník trvale hlášen, ať tam dotyčný reálně bydlí či nikoliv. Takže často rodiče přijdou o majetek kvůli dítěti, které se odstěhovalo, ale nechalo si trvalý pobyt u nich. A nasekalo si dluhy.

Značně zaskočeni tím podle právníků bývají starší lidé, obvykle dědeček nebo babička, u nichž je hlášeno vnouče, například kvůli udržení obecního bytu v rodině, ale nebydlí tam. Exekutory to však nezajímá. Jde jim o rychlost.

Od loňského listopadu je však účinná novela exekučního řádu umožňující věci, nepatřící dlužníkovi, vyjmout z majetku podléhajícímu exekuci. Musí se však o to oficiálně požádat.

Pokud s vyjmutím věcí z exekuce z důvodu, že nepatří dlužníkovi, exekutor nesouhlasí, musíte se obrátit na soud. Do doby jeho rozhodnutí s takovou věcí nesmí exekutor nakládat. Jedná se o předběžné opatření. Není radno otálet, neboť mezitím mohou být věci již prodány v dražbě.

O vyškrtnutí většinou musí rozhodnout soud

Exekutor má patnáct dní na to, aby rozhodl o návrhu na vyškrtnutí věcí ze svého seznamu zabavených položek. „Bude-li toto rozhodnutí negativní a dotčená osoba se rozhodne bránit žalobou na vyloučení věci, až do skončení tohoto řízení nemá exekutor možnost sepsané movité věci prodat,“ potvrdil Právu advokát Ondřej Havránek z právní kanceláře Weinhold Legal.

Problém je v tom, že lidé, skutečně zaskočení nečekanou návštěvou exekutora, protože oni nic nedluží a dluhy má jejich blízký, mnohdy podlehnou panice a o této zákonné možnosti nevědí. Přicházejí tak o čas.

„Exekutor je navíc povinen zajistit majetek pouze do výše postačující k bezpečnému uhrazení vymáhané pohledávky a jejího příslušenství,“ zdůraznil Havránek.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu