PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Co způsobilo řecký krach? Nízké daně, kromě jiného

ČÍM VÍCE LIDÉ OTROČÍ, TÍM VÍCE JSOU JIM ZVYŠOVÁNY DANĚ - DŮVOD SI OVLÁDAČI VŽDY VYMYSLÍ JAKÝKOLIV, ABY TO LIDÉ ZBAŠTILI I S NAVIJÁKEM

24. 4. 2010

Praha - Řecko ztratilo přístup k půjčkám ve čtvrtek, kdy Eurostat zveřejnil přesná data o schodcích veřejných rozpočtů v Eurozóně za krizový rok 2009.

Ze všech členských států mělo zřetelně nejhorší bilanci. Schodek dosáhl 13,6 procenta HDP, což fakticky znamená, že si vláda půjčuje každé třetí euro, které utratí. Publikace údajů o zadlužení nepotěšila ani vlády Španělska, Portugalska a Irska. Jejich loňské schodky se pohybují rovněž okolo 10 procent HDP a věřitelé jim okamžitě zvýšili úroky o několik promile.

Česko v bezpečné zóně

Německý deník Financial Times Deutschland upozornil na další poučení, které Eurostat přinesl. Nejde jen o to, že věřitelé odmítají půjčovat zemím, které se nejvíc zadlužují. Prakticky bez výjimky platí i další obecné pravidlo: potíže s rozpočtem nemají země s vysokými daněmi.

Krachu veřejných financí se nemusejí bát staří členové Evropské unie s daňovou kvótou přes 45 procent HDP a noví členové s kvótou přes 40 procent. Vysoké rozpočtové příjmy byly především ve Skandinávii bezpečnou rezervou pro těžké období finanční krize.

Němečtí novináři upozorňují, že Německo riskuje, když vybírá daně těsně pod kritickou hranicí. Česko se drží těsně nad bezpečnou úrovní nových zemí. Vážné potíže se přiblíží ve chvíli, kdy se příjem z daní sníží o 50-100 miliard.

Bez výjimky

Země s nízkými daněmi se propadají do nezvladatelných deficitů, jak svědčí na západě Řecko, Irsko, Španělsko a Portugalsko, na východě Rumunsko, Litva a Lotyšsko. Další potíže s rozpočtem věští Eurostat Velké Británii, ale také Polsku a Slovensku.

Nejvíce trpí rozpočet v zemích, kde se daně v posledních letech snižovaly, to se týká v první řadě Španělska a Lotyšska.

Naopak se podařilo rozpočet zachránit v zemích, které byly donuceny zvyšovat daně během krize. O tom svědčí bezpečná záchrana veřejných financí v Estonsku, právě vyšší daně pomohly také Maďarům.

Výjimkou z pravidla jsou ve východní Evropě Bulhaři s daňovou kvótou pod 40 procent a bezpečným rozpočtem. Důvodem jsou nízké sociální výdaje. Na západě mají nižší kvótu Lucemburčané. Nízké daňové sazby si může dovolit právě jen nejbohatší země EU.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu