PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Nalezen neznámý čip v lebce Napoleona Bonaparte

OVLÁDÁNÍ LIDSTVA Z TEMNÝCH SVĚTŮ

ČIPY VLOŽENÉ DO TĚL MILIONŮ LIDÍ PŘI ÚNOSECH PEKELNÍKY Z TEMNÝCH SVĚTŮ MAJÍ FUNKCI ZVÝŠIT OVLÁDÁNÍ ČLOVĚKA ZE STÁVAJÍCÍCH 90 % NA 99 % - TEDY CO NEJVÍCE, JAK JE TO MOŽNÉ !  MASOVÉ ÚNOSY SE DĚJÍ JEN TĚM LIDEM, KTEŘÍ JSOU V NEGATIVNÍM STAVU DÍKY SVÝM NEGATIVNÍM VOLBÁM. POZITIVNÍ LIDÉ S TÍM NEMAJÍ PROBLÉM.

TAKTO CHTĚJÍ JEŠTĚŘI Z PEKEL OČIPOVAT CELÉ LIDSTVO, OVŠEM S TÍM ROZDÍLEM, ŽE LOUTKOLIDÉ OVLÁDÁNI I BEZ ČIPŮ NA 90 % SI TYTO ČIPY MAJÍ STRČIT SAMI, TEDY ABY CELÝ POSTUP BYL CO NEJRYCHLEJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ.

ČÍM VĚTŠÍ MÍRA OVLÁDÁNÍ, TÍM VÍCE A RAFINOVANĚJŠÍCH ZEL MOHOU JEŠTĚŘI Z PEKEL S LOUTKOLIDMI PROVÁDĚT. O PRAVÉM, PŮVODNÍM POZITIVNÍM ŽIVOTĚ SE NEDÁ HOVOŘIT. TITO LIDÉ V NEGATIVNÍM STAVU (BEZ ČIPU ČI S ČIPEM V TĚLĚ) JSOU V DUCHOVNÍ TERMINOLOGII POVAŽOVÁNI ZA MRTVÉ. POZITIVNÍ LIDÉ S OVLÁDÁNÍM NIŽŠÍM NEŽ 75 % JSOU V DUCHOVNÍ TERMINOLOGII OZNAČOVÁNÍ ZA ŽIVÉ.

ZÁLEŽÍ NA LIDECH, JAK TENTO ZÁSADNÍ PROBLÉM VYŘEŠÍ, NIKDO JEJ ZA NĚ ŘEŠIT NEBUDE, ZE STRANY ANDĚLŮ Z NEBE BY TO BYLO ZASAHOVÁNÍ A TO NIKDY NEDĚLAJÍ Z DŮVODU PORUŠENÍ ZÁKONŮ ŽIVOTA. NEBESKÁ POMOC SPOČÍVÁ V PRAVDIVÝCH RADÁCH A TEDY V PRAVÉM VEDENÍ ČLOVĚKA PŘES DUCHOVNÍ SRDCE VE STŘEDU HRUDI, KTERÉ MUSÍ BÝT OTEVŘENÉ - OD 3. OTÁČKY DUCHOVNÍ CESTY VÝŠE (NIKOLI PŘES MALÉ ČI VELKÉ ORGANIZACE, PŘES SMS, MAILY, FACEBOOKY A JINÉ OVLÁDAČE, KTERÉ TU MASOVĚ VIDÍME).

NYNÍ JIŽ LIDSTVO MÁ MINIMUM ČASU NA TOTO ŘEŠENÍ, A TAK VIDÍME SPOUSTY BLÁZNIVÝCH VĚCÍ, KTERÉ PROVÁDÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ JEŠTĚRY Z PEKEL (ŽÁDNOU MLHOU NEBO UI).

JAKMILE BY DOŠLO K SAMOOČIPOVÁNÍ LIDSTVA, PAK BY MOHLY BÝT SNADNO NASTOLENY TY NEJHORŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY, JAKÉ LIDÉ DOSUD NIKDY NEZAŽILI - ČIPOVÁ TOTALITA - Z HLAV JEŠTĚRŮ Z PEKEL. PŘEDCHOZÍ VÁLKY S UTRPENÍM BYLY DOVOLENY PROTO, ABY LIDÉ MĚLI MAXIMUM VAROVÁNÍ PŘED TÍM, CO SI VOLÍ. ČÁST LIDÍ SE POUČILA, ČÁST NIKOLI - TO JE ZJEVNÉ.

OVLÁDANÍ LOUTKOLIDÉ PŘES 90 % NEMAJÍ ČÍM VNÍMAT PRAVDU, SKUTEČNOST, REALITU (MÉNĚ MEŽ 10 % PRAVÉHO VNÍMÁNÍ JE VELMI MÁLO A NESTAČÍ), A JEJICH VNÍMÁNÍ JE PROGRAMOVÁNO PRAKTICKY ZCELA (NIKOLI VŠAK NA CELÝCH 100 %) JEŠTĚRY Z PEKEL COBY JEJICH PODNIK S JEJICH ZÁMĚREM DOSAŽENÍ VÝKONNÉHO LOUTKOLIDSKÉHO NÁSTROJE K DOBYTÍ NEBE A STVOŘITELE (JEJICH CÍL). FAKTICKY TO NENÍ MOŽNÉ, MOŽNÁ VŠAK JE ČIPOVÁ TOTALITA, TOTÁLNÍ ZOTROČENÍ VĚTŠINY LIDÍ (TO JIŽ DNES POSTUPNĚ PROBÍHÁ V EVROPĚ POD ZÁMINKOU HOSPODÁŘSKÁ KRIZE).

KÉŽ BY LIDÉ OBRÁTILI, DOSTALI ROZUM A CIT, PŘESTALI BY HLOUPĚ LOUTKOVAT NA VŠECH ÚROVNÍCH, KAM SE PODÍVÁME !

Text článku:

2.10.2011

Paříž: Vědci prohlížející ostatky Napoleona Bonaparta připouštějí, že jsou „hluboce zmateni“ objevem 2cm dlouhého mikročipu zapuštěného v lebce Napoleona Bonaparte (1769-1821).

Říkají, že záludný objekt by mohl být mimozemský implantát – čímž naznačují, že francouzský dobyvatel byl kdysi unesen do UFO!

„Možné následky tohoto objevu jsou téměř nedozírné. Více, než můžeme chápat,“ prohlásil Dr. Andre Dubios, který učinil udivující odhalení ve francouzském lékařském časopise.

Až dosud se všeobecně tvrdilo, že oběti mimozemských únosů jsou jen obyčejní lidé, kteří ve světě událostí nehrají žádnou roli. Nyní máme přesvědčivý důkaz, že mimozemšťané se v minulosti chovali tak, že ovlivňovali lidskou historii, a může to pokračovat i dodnes.“

Dr. Dubios učinil tento úžasný objev, když studoval Napoleonovu exhumovanou lebku a kostru, na což dostal od francouzské vlády grant ve výši 140 000 dolarů.

„Doufal jsem, že se dozvím, zda trpěl poruchou hypofýzy, která mohla přispět k jeho malému vzrůstu,“ vysvětloval.

Ale místo toho badatel nalezl něco daleko podivnějšího:

„Když jsem zkoumal vnitřek lebky, moje ruka narazila na drobnou vyvýšeninu. Podíval jsem se tedy na tuto oblast zvětšovacím sklem – a byl jsem šokován, když jsem zjistil, že tento předmět byl nějakým druhem super vyspělého mikročipu.“

Z rozšířeného růstu kosti kolem čipu, experti soudí, že byl implantován, když byl Bonaparte mladý.

„Napoleon, na určitý čas několika dní, zmizel z dohledu a to v červenci 1794, to když mu bylo 25 let. Později tvrdil, že byl držen jako vězeň během Themidorianského převratu – ale o tomto zatčení neexistují žádné záznamy. Domnívám se, že to bylo v době, kdy byl „unesen“.

Od té doby byl Napoleonův vzestup přímo meteorický. Hned dalším rokem se dostal do vedení francouzské armády v Itálii. Přímo zázračně byl schopen přetransformovat strádající, ubohé vojsko do špičkové bojové síly a rozdrtit Italy. V roce 1804 po řadě překvapujících vítězstvích, se maličký generál korunoval na vojevůdce Francie – a jeho říše se brzy rozrostla do oblastí dnešního Německa a Rakouska, jakož i Švýcarska, Itálie a Dánska.

„Napoleon používal vojenské strategie, které byly více jak stovky let napřed,“ řekl Dr. Dubios. „Možná, že ten implantát nějak zlepšoval jeho schopnosti.“ Takový implantát by také mohl vysvětlit Napoleonův slavný zvyk držení ruky nad srdcem, dodává.

„Je možné, že to zařízení působilo nějaké elektrické signály z jeho mozku k jeho srdci.“

V době jeho porážky Brity u Waterloo v roce 1815, změnil Napoleon tvář Evropy.

„Jak by vypadala Západní Evropa, kdyby mimozemšťané nezasáhli, se můžeme jen dohadovat,“ poznamenal Dr. Dubios. „Tudíž z toho nemůžeme znát, zda jednali proto, aby lidstvu pomohli, nebo aby nám uškodili.“

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr