PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Smog zabíjí. Úmrtnost teď roste až o 4 procenta

15.11.2011

Praha - Znečištění vzduchu v centru Prahy překonalo včera více než dvojnásobně limit stanovený vládou a ve městech Moravskoslezského kraje bylo ještě hůř.

Může nás to zabít? Může. Zde jsou některá čísla o tom, jak nynější dlouhodobá smogová situace zvyšuje úmrtnost.

Podle vládního nařízení by množství částic rozptýlených v ovzduší nemělo za 24 hodin překročit hodnotu 50 µg na metr krychlový.

Světová zdravotnická organizace (v aktualizované Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě) doporučuje počítat s tím, že za každých 10 µg, o něž znečištění překročí tento limit, roste úmrtnost o 0,5 %.

Stanice v centru Prahy zaznamenaly, že znečištění se mezi pondělním a úterním odpolednem vyšplhalo na hodnoty mezi 81,8 a 126,8 µg na metr krychlový.

Lze tak, samozřejmě čistě teoreticky, dopočítat, že kvůli znečištění vzduchu stoupla úmrtnost v centru Prahy o 1,5 - 3,85 %.

eště mnohem hůře je na tom například tradičně Moravskoslezský kraj, velmi vysoké hodnoty byly naměřeny též v některých regionech Olomouckého kraje.

Dopad znečištění se přitom projevuje téměř neprodleně, nejdéle během několika následujících dní. Ohroženi jsou zejména starší a nemocní lidé.

Nejen přechodný problém

Ohrožující míra znečištění není však na některých místech pouze krátkodobým problémem.

Ilustruje to například pražský Karlín, kde podle měření stanic Českého hydrometeorologického ústavu loni roční průměrná hodnota znečištění dosahovala 35,3 µg na metr krychlový.

Limitní hodnota ročního průměru je přitom vládním nařízením nastavena na hodnotu o 5 µg vyšší - a to navzdory doporučení WHO, která naopak doporučuje poloviční limit toho, co bylo v Karlíně naměřeno.

Zvýšení o každých 10 µg potom podle Světové zdravotnické organizace zvyšuje úmrtnost asi o 3 % (jedna z prací Státního zdravotního ústavu uvádí pro ČR přesnější hodnotu 4,5 %).

A to je řeč pouze o částicích do velikosti 10 µm v průměru. Jedná se jak o kapalné, tak pevné částečky, které pocházejí zejména ze spalování tuhých paliv, dopravy a dalších lidských činností (mezi jejich přírodní zdroje patří například sopečná aktivita).

O dopadu znečištění na zdraví lidí v Moravskoslezském kraji psalo Aktuálně.cz již vloni. Například muži v Ostravě umírají asi o 1,5 roku dříve než ve zbytku republiky. V nedaleké Karviné se tento rozdíl blížil až ke dvěma rokům.

V jedné studii, publikované v časopise Ochrana ovzduší, se odborníci zaměřili na obyvatele ostravské čtvrti Radvanice/Bartovice.

Zjistili přitom, že znečištění ovzduší tu má na svědomí údajně až 17 životů ročně a je důvodem celkové pracovní absence v délce neuvěřitelných 21 let.

Co se děje v plicích?

Větší částice se usazují v dolních cestách dýchacích; ty menší (asi čtvrtinové velikosti a méně) se potom dostávají až do plicních sklípků.

V plicích potom tyto částice dráždí sliznici, způsobují změny v řasinkové výstelce a zhoršují tak schopnost plic zbavovat se nežádoucích částic (k podobným dějům dochází u kuřáků, u nichž také dochází k přestavbě této tkáně - projevuje se například suchým kašlem).

Plíce jsou pak snadno náchylné k infekcím a následným zánětům, které mohou přejít až v ty chronické. Následná imunitní reakce může vést ke vzniku volných radikálů, a nepřímo tak přispět k poškození cév a jejich kornatění.

Dochází tak ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dýchacím problémům. WHO odhaduje, že jen v zemích Evropské unie způsobuje vystavení lidí menší frakci částic (do 2,5 µm v průměru) ke zkrácení průměrné délky života o 8,6 měsíce.

Nelze také zapomenout na další škodliviny ve vzduchu - i když například hladiny oxidů uhelnatého a siřičitého výrazněji překračují limity pouze výjimečně - obvykle pocházejí tato hlášení ze stanic v severních Čechách, také jsou tu rizika spojená s vdechováním oxidů dusíku, částic chromu, niklu nebo různých organických látek.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr