PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Otevřená kancelář ano nebo ne?


4.1.2007

Stále více firem upouští od luxusu samostatných kanceláří, kde nemohou mít nad svými zaměstnanci optimální kontrolu. Místo toho raději volí po způsobu západních firem uspořádání typu "open space," což jsou velkoprostorové kanceláře, jejichž prostor je členěn většinou pouze příčkami. Takovéto pracovní prostředí má zaměstnance motivovat k větším výkonům, pro Čechy ale často bývá noční můrou.

Pracující u nás jsou totiž z minulosti zvyklí na kanceláře, v nichž se mohou alespoň na chvíli "schovat" před zaměstnavatelem.

Pro management firmy je systém společné kanceláře ideální, protože může snáze dohlížet na pracovní morálku zaměstnanců. V těch však právě pocit nepřetržité kontroly může připomínat až kriminál a vyvolat v nich dojem, že jsou pod neustálým dohledem "dozorců," a že jsou jen jakési neosobní pracovní jednotky, sloužící k práci, bez práva na soukromí.

Podle psychologů bude ještě nějakou chvíli trvat, než si čeští zaměstnanci na open space zvyknou. Pokud tedy chtějí zaměstnavatelé přejít na open space, měli by o tom, dle rad odborníků, své zaměstnance informovat předem.

Rovněž je velmi důležité vytvořit pracovní etiketu, kterou budou všichni, bez výjimek, striktně dodržovat. Hlasité telefonáty, družný rozhovor u šálku kávy nebo obědvání přímo u kancelářského stolu je v open space kancelářích tabu.

Na druhou stranu - pokud se tyto podmínky nastaví únosně všem a jsou dodržovány, systém otevřených kanceláří může přispět k větší soudržnosti zaměstnanců. Probrat pracovní problémy je totiž mnohem snazší s kolegou, sedícím metr či dva od vás než když se za ním musíte vypravit kamsi do kanceláře na druhé straně poschodí.

Vedení firmy by ale před zavedením velkoprostorových kanceláří mělo zvážit, zda se jim tento systém skutečně vyplatí. Ideální je například do firem, jejichž zaměstnanci spolupracují na témže projektu. Typickým příkladem takových prostor jsou nejrůznější callcentra. Pro lidi, vykonávající individuální úkoly, vyžadující větší dávku kreativity, je už otevřená kancelář vhodná mnohem méně.

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu