PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Nemocniční asistent zvýší kvalitu péče


4.10.2006

Nemocniční asistent má pomoci lékařům i pacientům.San Francisco - Společnost Intel představila platformu mobilního nemocničního asistenta, který má pomoci zdravotnickému personálu ke zkvalitnění nemocniční péče.

Jak řekl ředitel společnosti Louis Burnus, je navržena s ohledem na aktuální požadavky zdravotních sester a lékařů pracujících s pacienty.

Platforma mobilního nemocničního asistenta vznikla na základě studií pracovních činností v nemocnicích, rozhovorů se zdravotním personálem a etnografického průzkumu mezi ošetřovateli v nemocnici El Camino v kalifornském Mountain View.

Průzkum byl zaměřen na potřeby zdravotníků, zvýšení bezpečnosti pacientů, omezení chyb při dávkování léků a usnadnění práce všech zaměstnanců.

"Pro zkvalitnění zdravotní péče a pracovní činnosti personálu je klíčové zajistit správné informace na správném místě, to jest tam, kde se něco rozhoduje, a to je nejčastěji vedle lůžka pacienta," uvádí Louis Burns.

"Tato platforma byla připravena právě ve spolupráci s lidmi, kteří přístup k nejaktuálnějším informacím nutně potřebují a kteří stav pacienta v reálném čase sledují."

Omezí špatné dávkování léků
Produkty postavené na platformě mobilního nemocničního asistenta nabídnou celou řadu funkcí a technologií, kromě jiného povrch omyvatelný desinfekčními prostředky, technologii radiové identifikace RFID pro rychlou identifikaci uživatelů i pacientů, skener čárového kódu zajišťující bezchybné dávkování léků.

Tato platforma rovněž obsahuje digitální fotoaparát pro lepší možnosti záznamu stavu pacienta a poznámek o jeho vývoji, technologii Bluetooth k přenosu klíčových biologických údajů pacienta z ostatních přístrojů a bezdrátové připojení zajišťující přístup k elektronickým zdravotním záznamům.

Kromě lehké konstrukce s ergonomickými prvky, jako je integrovaná rukojeť a odolnost proti potřísnění a pádu, přináší mobilní platforma rovněž dlouhý provoz, daný možností výměny baterií nabíjených v základnové stanici.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu