OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Do roku 2014 sa oteplí
Priemerné teploty vzrastú do roku 2014 oproti roku 2004 o 0,3 stupňa Celzia.

12.08.2007

Z informácií, zverejnených v časopise Science vyplýva, že medzi rokmi 2009 až 2014 sa oteplí. Priemerné teploty vzrastú v porovnaní s rokom 2004 o 0,3 stupňa Celzia.

Do konca storočia bude teplejšie

Zatiaľ bol najteplejší rok 1998 s priemernou globálnou teplotou 14, 54 stupňa.

Podľa Douga Smitha z Hadleyho Centra budú v nasledujúcich desiatich rokoch dôležité jednak prírodné zmeny, ako aj globálne otepľovanie spôsobené človekom. V roku 2100 však zmeny ovplyvnené čisto ľudskou aktivitou prevážia.

Záver britského tímu je v súlade s posledným odhadom Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC). Ten počíta do konca súčasného storočia s rastom priemernej teploty o 1,8 - 4,0 stupňa.

Predpoveď na desaťročie

Obchodníci, vedci aj politici môžu počítať s novou predpoveďou klimatických zmien, ktorá im umožní plánovať v krátkodobejšom horizonte. Na rozdiel od zvyškov tradičných modelov, predvídajúcich posuny teplôt do konca 21.storočia, vyvinuli britskí vedci spôsob, ako spočítať údaje pre najbližšie desaťročie.

Predtým to nešlo z jedného jediného prostého dôvodu: bol nedostatok údajov z oceánov. "Boli veľmi rozptýlené a trocha "krikľavé". Bolo teda ťažké vysvetliť, aké teploty v obrovských oceánoch vlastne sú," povedal Doug Smith.

Vytvorenie nového modelu bude dôležité najmä pre politikov, myslí si Gavin Schmidz z Goddardovho inštitútu pre vesmírne štúdiá pri NASA. "Pokiaľ to funguje, je to dobrý krok vpred," hovorí a dodáva, že bude záležať práve na možnostiach vedcov zbierať informácie z oceánov.

Tím odborníkov vďaka modelu "DePreSys" zisťuje, ako klímu ovplyvňujú prírodné fenomény ako je El Nino, či severoatlantické prúdenie.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu