OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Špinavý vzduch: dětí-alergiků už 10 let rychle přibývá

28.09.2007

Praha - Za posledních deset let neobvykle přibylo dětí s alergiemi. Může za to špinavé ovzduší, které je prosycené prachem a dalšími škodlivinami.

"V porovnání s rokem 1996 se v roce 2001 počet dětských alergiků zvýšil o polovinu. V roce 2006 byl zjištěn obdobně vysoký nárůst. Počet alergií roste ve všech věkových skupinách dětí od předškolních po dospívající," uvádí se v dosud nezveřejněné zprávě o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou v nejbližší době projedná vláda a kterou už má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Do ordinací v roce 2006 přišla třetina dětí s alergickými chorobami. "Přes polovinu onemocnění tvoří respirační alergie," upozorňuje zpráva, kterou na základě údajů Státního zdravotního ústavu a dalších institucí zpracovala informační agentura životního prostředí CENIA.

Nejšpinavější? Ostravsko

Dlouhodobě největším problémem českého ovzduší je drobný, pouhým okem neviditelný prach. Překročení imisních dvacetičtyřhodinových limitů pro prachové částice menší než deset mikrometrů zaznamenalo 94 ze 148 měřících stanic.

"Nejvíce zatíženou souvislou oblastí je stejně jako v předešlých letech Ostravsko a Karvinsko," uvádí se v dokumentu. Hned v závěsu je Praha.

Severní Morava drží primát i v koncentracích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. "V roce 2006 byl benzo(a)pyren sledován na 28 lokalitách, z toho na 24 byl překročen imisní limit," konstatuje ekologická zpráva. "Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena v Ostravě-Bartovicích, kde je hodnota imisního limitu překročena téměř 12krát."

Nové údaje: Češi si zkracují život tím, co dýchají

Škodliviny se do vzduchu dostávají především z automobilových výfuků, ale i z komínů z domácností, které se v posledních letech vrátily kvůli zdražení plynu a elektřiny k topení levnějším uhlím nebo dokonce odpadky. Proto už špinavý vzduch není doménou jen velkých aglomerací, ale též menších obcí.

V nejvíce znečištěném regionu - na Ostravsku - je výrazným zdrojem exhalací rovněž tamní těžký průmysl.

Dvakrát více pacientů

Dětská lékařka Eva Schallerová ošetří denně ve své ordinaci v Ostravě-Radvanicích kolem osmdesáti dětí se záněty horních cest dýchacích. "Když je smog, tak mám dvakrát více pacientů s alergiemi," řekla Schallerová nedávno Aktuálně.cz.

Z údajů pro pojišťovny vypočítala, že v této oblasti vydávají alergologové o sto tisíc korun víc na léky pro děti, než je průměr v celém Česku.

Lidé v Ostravě dýchají jedy. Je to riziko, říkají lékaři

Obyvatelé ostravské čtvrti Radvanice-Bartovice začali už v květnu podepisovat petici, v níž upozorňují na znečištěné ovzduší.

Smog zvyšuje dětskou bronchitidu

Společná laboratoř Ústavu experimentální medicíny a středočeského zdravotního ústavu nedávno zveřejnila výsledky asi desetiletého výzkumu o vlivu znečištěného ovzduší a dětské bronchitidy.

"Je zcela nepochybné, že po týdnu trvajících vysokých koncentracích především polycyklických aromatických uhlovodíků se zvyšuje počet dětí od dvou do čtyř a půl roku, které onemocní bronchitidou. Ten rozdíl je až padesátiprocentní," řekl Miroslav Dostál, který výzkum vedl.

Kromě aromatických uhlovodíků je největší hrozbou mikroskopický prach, jehož největší koncentrace jsou právě na Ostravsku a v Praze.

Nově o smogu: Ničí dětské průdušky ve velkém

Radim Šrám z laboratoře Ústavu experimentální medicíny a středočeského zdravotního ústavu uvedl, že české hlavní město je na tom hůře než New York či Londýn.

"Při srovnání koncentrací karcinogenního benzo(a)pyrenu v Praze a Londýně jsou hodnoty v českém hlavním městě čtyřikrát vyšší," upozornil Šrám. Hůře dopadla Praha dokonce i ve srovnání s Aténami, které jsou známé hustým automobilovým provozem.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu