PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Znečištěné ovzduší způsobuje u dětí bronchitidy


16.10.2007

Děti ve věku dva až čtyři a půl roku žijící ve znečištěném prostředí se zvyšuje riziko výskytu zánětu průdušek až o 56 procent.

U malých dětí žijících v prostředí se znečištěným ovzduším hrozí daleko vyšší riziko vzniku zánětu průdušek (bronchitidy) než u dětí, které vyrůstají v čistším prostředí. V nové studii, publikované v americkém vědeckém časopise Environmental Health Perspective, to uvádí tým amerických a českých vědců, kteří koncem 90. let podrobili klinickým testům přes 1100 českých dětí.

WASHINGTON/PRAHA - Podle vědců jsou na vině především polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které vznikají nedokonalým spalováním fosilních paliv, tedy při výrobě energie, při spalování odpadů, vlivem silniční dopravy a v neposlední řadě i při kouření. Do lidského těla se dostávají ze vzduchu, ale také z potravy.

"Jde o vůbec první vědeckou práci, která prokazuje přímou souvislost mezi bronchitidou u batolat a zvýšeným podílem polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší," řekl spoluautor studie, český ekotoxikolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Podle něj je velkým problémem hlavně fakt, že se PAU vážou na jemné prachové částice, které se usazují velmi pomalu, a často se proto dostanou do velké vzdálenosti od zdroje.

Varující závěr výzkumu podle něj zní, že u dětí ve věku dva až čtyři a půl roku žijících ve znečištěném prostředí se zvyšuje riziko výskytu zánětu průdušek až o 56 procent. U dětí do dvou let je hrozba vyšší zhruba o 29 procent.

Na jemné prachové částice se často zapomíná

Američtí a čeští vědci prováděli klinické studie na 1133 dětech na Teplicku a Prachaticku v letech 1994 až 1998. Vedle Šráma se ho zúčastnil například i Ivan Beneš ze Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Projekt, který podle Šráma dosáhl částky až miliónu dolarů, spolufinancovala česká vláda a americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).

Naše práce doporučuje, aby regulace emisí do ovzduší počítaly i s omezením PAU, citovala agentura Reuters americkou profesorku Irvu Hertzovou-Picciottovou z Kalifornské univerzity. Podle odborníků se totiž většina zemí soustředí na omezení emisí oxidu siřičitého či oxidu uhelnatého, ale na polycyklické uhlovodíky, respektive jemné prachové částice, se často zapomíná.

Téměř dvě třetiny obyvatel Česka dýchá velké množství prachových částic

Česká vláda v této souvislosti již letos v červnu na návrh ministerstva životního prostředí schválila národní plán, který by měl v následujících sedmi letech přispět k redukci emisí obsahujících mimo jiné polycyklické aromatické uhlovodíky. Program počítá hlavně s omezením vytápění uhlím a zpřísněním emisních parametrů automobilů.

Podle zprávy o životním prostředí za minulý rok, vydané v říjnu, však dýchají stále téměř dvě třetiny obyvatel Česka vzduch obsahující nadlimitní koncentrace jemných prachových částic, a to nejen ve městech. Česko totiž již druhým rokem překračuje plošné limity dané Evropskou unií.

Evropská unie plánuje, že od roku 2014 by měl být závazný limit 25 mikrogramů jemných prachových částic na metr krychlový, ale ani tento limit není podle zdravotních průzkumů optimální.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu