PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

V Európe je 60-tisíc ton rádioaktívneho odpadu


23.11.2007

Bratislava - Všetky členské krajiny Rady Európy majú problém s rádioaktívnym odpadom a jeho skladovaním. V celej Európe sa nachádza viac ako 60 000 ton vyhoreného paliva z jadrových reaktorov.

Vyplýva to zo správy Rádioaktívny odpad a ochrana životného prostredia, ktorou sa dnes na svojom zasadnutí v Bratislave zaoberal Stály výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Správa upozorňuje, že je naliehavé zaoberať sa týmto problémom, aby neostal ako bremeno pre budúce generácie, pretože tento odpad ohrozuje zdravie človeka a životné prostredie.

Od počiatku využívania jadrovej energie neexistuje vhodný spôsob, ako rádioaktívny odpad trvale uskladniť. Odpad sa preto v jednotlivých krajinách dočasne uskladňuje rôznym spôsobom.

Preto sa očakáva návrh a implementácia konečného opatrenia, ako s ním nakladať. Niektoré krajiny preferujú jeho ukladanie do zeme, iné ho zas nechávajú na povrchu, uvažuje sa aj o jeho prípadnom umiestnení do bývalých soľných baní.

Slovensko v minulosti vyvážalo tento odpad do Ruska, teraz je odpad dočasne skladovaný v medzisklade v Jaslovských Bohuniciach, životnosť medziskladu je však iba niekoľko desiatok rokov.

Počíta sa síce s vybudovaním podzemného úložiska, ale zatiaľ nie je známa ani lokalita, kde by malo byť umiestnené. Do procesu budovania, ako aj fungovania skladovacích priestorov by mali byť podľa správy zapojení aj vedeckí pracovníci.

Úlohou jednotlivých štátov bude dôsledne kontrolovať firmy, akým spôsobom tento návrh implementujú. Za krajiny, ktoré dosahujú v riešení tejto problematiky najväčšie úspechy, sa považujú Švédsko a Fínsko.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu