PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Falšovanie čipov RFID, zn.: na počkanie


Nástup čipov RFID na identifikáciu čohokoľvek je prakticky neodvratný, ale sú tieto čipy skutočne bezpečné? O ich možnom zneužití na zber alebo falšovanie osobných údajov sa často hovorí, ale málokedy sa objaví takýto rukolapný dôkaz o nízkom zabezpečení technológie.

Na hackerskej konferencii HOPE Number 6 sa podarilo „prelomiť“ ochranu osobného čipu RFID prakticky okamžite. Pokus demoštrovali dvaja elektronickí experti; prvá z dvojice, Annalee Newitz, už svoj podkožný čip RFID má a zastúpila tak úlohu pokusného králika. Spolu s kolegom Jonathanom Westhuesom najprv s pomocou bežnej čítačky RFID overili funkčnosť čipu. Takáto čítačka môže byť vstavaná napríklad do dverí, do bankomatu alebo inde, kde je potrebné presne identifikovať majiteľa. Druhou fázou pokusu bolo prečítanie informácií z čipu cez anténu pripojenú k notebooku. Keď sa anténa následne použila na prehranie informácie, čítačka RFID zareagovala rovnako ako pri prvej skúške. To je dôkaz, že čip bol fakticky naklonovaný softvérom v notebooku. Takáto kópia sa dá následne zneužiť na vytvorenie ľubovoľného počtu identických čipov alebo na iné účely.

Výrobcom testovaného čipu je spoločnosť VeriChip, ktorá ponúka osobné RFID na komerčnej báze, a to aj pacientom nemocníc. Pritom tvrdí, že informácie v čipe sú chránené proti kopírovaniu, zatiaľ čo dvojica hackerov dokázala opak. Budú čipy určené na uloženie medicínskych, osobných či platobných údajov chránené lepšie?

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu