PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

eGovernment bude lepší, brání se ministerstvo vnitra


9.3.2008

Praha - Ministerstvo vnitra se hájí proti kritice, která se snesla na jeho návrh elektronizace státu.

Zákon o eGovernmentu měl usnadnit komunikaci občanů a firem se státem a zároveň lépe zabezpečit osobní či podniková data ve státních archivech. Zatím navrhuje jen cestu, jak lépe doručovat občanům úřední listiny. Údaje o občanech nebudou zabezpečeny lépe než dosud.

Ministerstvo výhrady odmítá s tím, že zatím jde jen o první krok v domluveném plánu.

"Nejsme schopni prosadit všechny změny naráz. Neuvěřitelné úsilí nás stálo projednat zákon v současné podobě," vysvětluje náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. "Vznikla přijatelná varianta, průchodná vládou a parlamentem," dodává."

Pouze první krok

Langerův náměstek Zajíček je členem nevládní společnosti eStat.cz, která zákon o eGovernmentu prosadila do vládního programu. Držím se původního plánu, říká. Češi by podle něho měli změnit komunikaci mezi státními úřady i mezi občany a státem tak, aby to odpovídalo rakouskému modelu eGovernmentu.

Rakouský systém umožňuje komunikovat se státem a vstupovat do státních datových registrů všem občanům a firmám, kteří mají k dispozici identifikační PIN. Ten přitom nezná nikdo jiný než jeho držitel. Lidé i podniky mohou zároveň požádat o doručování úředních písemností do své datové schránky.

Systém navržený českým ministerstvem vnitra občanům přiděluje nové identifikační číslo. Zatím však bude sloužit pouze úředníkům, kteří jeho pomocí mohou podhlížet všechny dokumenty, které jsou o občanech vedeny. Pokud občan požádá o datovou schránku, bude označena stejným identifikačním číslem a úřady do ní budou posílat obsílky a výzvy. Ty budou doručovány v přísnějším režimu pro občany, než dosud užívala pošta.

Podívejte se na přehledné srovnání: eGovernment v Rakousku a v České republice:

Česko: Rakousko:
Ministerstvo vnitra vede registr firem a občanů. Každému přidělí jedinečné číslo. Úřad na ochranu osobních údajů vede centrální registr osob. Každý občan má přiděleno jedinečné číslo.
Přes jedinečné číslo si může kterýkoli státní úředník stáhnout všechna důležitá data o firmách i o občanech. Z čísla se pomocí šifrovacího systému vygeneruje PIN pro každého občana. PIN smí být uložen jen v jeho identifikačním průkazu.
Ministerstvo vnitra přiděluje heslo k datové schránce občanům na požádání, firmám automaticky. Centrální registr osob obsahuje všechny údaje o jednotlivých občanech. Občan může pověřit úřady, aby si potřebné údaje stáhly.
Když občan vlastní elektronickou schránku, musí přijímat úřední písemnosti v elektronické podobě. Může si ji však nechat znepřístupnit. Občan může využít elektronického doručování písemností s pomocí doručovacího agenta.
Elektronická zpráva se považuje za doručenou otevřením schránky, nebo dva týdny od svého odeslání. Dopis je doručen, pokud občan potvrdí jeho příjem.
Registry s daty státní správy vzniknou později. Ministerstvo vnitra to označuje za prioritu. Vznikají veřejně přístupné registry s daty státní správy, například registr adres, nemovitostí, sdružení a živnostníků. Občané mají přístup přes identifikační průkaz.
Pomocí datové schránky zatím není možné komunikovat s bankami či obchodníky. Identifikační průkaz je možno využít i v komunikaci s bankami nebo obchodníky.

Podle Zajíčka začne zákon o eGovernmentu fungovat v červenci 2009. O rok později by však měl začít platit zákon o základních registrech. S jeho pomocí se český systém dostane na rakouskou úroveň.

Kde zůstal premiér?

Zajíček a jeho poradce Ondřej Felix tvrdí, že zatím nemohli víc prosadit pro odpor úředníků z ostatních ministerstev.

"Když jsme s ostatními ministerstvy dohodli jeden systém doručování, je to nesmírně cenná dohoda," upozorňuje na jednu z předností nového zákona Felix.

Zajíčkovi kolegové z eStatu.cz ale ve všech těžkostech vidí pouze důkaz, že se autoři zákona o eGovernmnetu domluveného plánu nedrží.

"Elektronizace státu měla být záležitostí premiéra. Když ji prosazuje jen ministerstvo vnitra, nemůže proti ostatním resortům obstát," vysvětluje hlavní problém autor původní strategie Dalibor Veřmiřovský.

Nebezpečí osobního čísla

Felix odmítá úvahy, že nový systém ohrožuje bezpečnost osobních údajů víc, než jsou ohroženy nyní. Dnes mohou úředníci získávat data o občanech podle jejich rodného čísla. Napříště bude mít každý občan nové osobní číslo, které neprozradí jeho věk a pohlaví.

Zavedení osobních čísel navíc nebude stát žádné peníze, protože se použijí desetimístné identifikace, které pro každého vytvořilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Důmyslnější identifikátory se zavedou v roce 2010 zákonem o registrech. Podle něho stát vytvoří elektronické registry ze svých dat o občanech a nemovitostech. Ty bude nutné před zneužitím chránit lépe. "Když nejsou registry, není třeba identifikace," míní Felix.

"To mi přijde trochu úsměvné," odmítá vysvětlení Veřmiřovský, podle kterého se ochrana soukromí zákonem o eGovernmentu zhorší.

"Neříkám, že rodné číslo je ideální. Dávno mělo být pryč. Ale na jedné straně se o vás nedozvím, kdy jste se narodil a jaké máte pohlaví, a místo toho vybuduji systém, ve kterém o vás pomocí osobního čísla zjistím vše, navíc při základních dovednostech při práci s IT se sám snadno nabourám do datové schránky, přes kterou s vámi stát komunikuje," vysvětluje expert.

Pro druhý krok hoří termín

Navíc není jisté, že vláda a parlament skutečně stihnou během současného volebního období víc, než zákon o eGovernmentu. Pouze optimisté si mohou podle Veřmiřovského myslet, že se datové schránky a osobní čísla zavedou už v roce 2010. A pokud by ministerstvo chtělo v dalším zákoně o registrech systematicky chránit údaje o občanech, bude muset ve svém úsilí pokračovat v příštím volebním období.

"I kdyby s tím příští politická reprezentace souhlasila, najednou bychom se dostali s jeho účinností někdy k roku 2012 až 2013. Do té doby si všechny systémy zvyknou na identifikaci od ministerstva práce. Jakékoli následné předělávání systémů bude násobně dražší, než kdyby se lepší identifikace a ochrana osobních dat udělaly teď," tvrdí Veřmiřovský.

Dřívější Zajíčkův spolupracovník úplně nevylučuje, že návrh může sněmovnou projít.

"Ministerstvo by ale muselo velmi rychle přijít s konceptem, jak do budoucna zabezpečit ochranu osobních dat. V zákoně o eGovernmentu by museli také deklarovat, že se osobní číslo nemůže použít v jiných agendách, než je přihlášení do schránky," navrhuje Veřmiřovský nejjednodušší východisko. To by však znamenalo, že osobním číslem nesmí být desetimístná identifikace od ministerstva práce.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu